Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Aggsjön, 653936 147255 Budgetår: 2020
Mängd (ton): 5,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 7899
Kommentar: