Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: LLången1, 1863flosjö04vm Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,10 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3223
Kommentar: