Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj2, 1883Övartj2vm Budgetår: 2020
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11844
Kommentar: