Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ö Djupedalstjärn5A, 1863djupe05Avm Budgetår: 2019
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 8460
Kommentar: