Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Knäppabäcken8, 1884knäppab8vm Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,50 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4283
Kommentar: