Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången2, 1860Lången2vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,20 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5138
Kommentar: