Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången3, 1860Lången3vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 11,20 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 13702
Kommentar: