Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången4, 1860Lången4vm Budgetår: 2018
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 15397
Kommentar: