Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lången9, 1860Lången9vm Budgetår: 2020
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2369
Kommentar: