Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Testen-Våtmark, 1860Testen3vm Budgetår: 2014
Mängd (ton): 11,90 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 14559
Kommentar: