Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gåssjön5, 1862Gåss05vm Budgetår: 2015
Mängd (ton): 2,10 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 2570
Kommentar: