Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BB.48, 13VÅTM101000Boarp48 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3400
Kommentar: