Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.16, 13VÅTM103000Fage16 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4857
Kommentar: