Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Högsjön, 635387 131653 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 40,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 38720
Kommentar: