Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: IE.19, 13VÅTM102000Slien19 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 22666
Kommentar: