Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KP.01, 13VÅTM97000Klippe01 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11333
Kommentar: