Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KP.05, 13VÅTM97000Klippe05 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3238
Kommentar: