Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SL.20, 13VÅTM102000Sliss20 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5100
Kommentar: