Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNSJÖN, 638914153906 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 14000
Kommentar: