Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GRÖNSJÖN, 639169153664 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 7000
Kommentar: