Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: BJÖRNGÖL, 639084153664 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 1930
Kommentar: