Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRGÖL, 627129149539 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 6090
Kommentar: