Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 6600
Kommentar: