Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: STOCKEBROGÖL, 636854149770 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 15,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 24750
Kommentar: