Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: SIDLÅNGEN, 626082148159 Budgetår: 2013
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 19800
Kommentar: