Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: UBBEMÅLASJÖN, 628148148419 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 12,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Vår
Kostnad totalt: 21000
Kommentar: