Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: MISTERSJÖ, 635109148676 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid: Höst
Kostnad totalt: 8120
Kommentar: