Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Björsjö, 627855 134250 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: