Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: GV.sva.01, 13VÅTM99000Svarta01 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 9,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: