Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: HDF.36, 13VÅTM103000Fage36 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: