Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: KP.16, 13VÅTM97000Klippe16 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt:
Kommentar: