Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Örantjärnen, K31 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 5097
Kommentar: