Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Högakullesjön, 101112 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 6,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 9126
Kommentar: