Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hagsjö, 101342 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 3,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 4563
Kommentar: