Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Barnasjön, 098059 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1521
Kommentar: