Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Hermanssjö, 074152 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 10,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 10120
Kommentar: