Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024063, 06VAT024063 Budgetår: 2014
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12168
Kommentar: