Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Gräsögöl, 098259 Budgetår: 2015
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6084
Kommentar: