Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2016
Mängd (ton): 11,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 16731
Kommentar: