Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Saxesjön, 101094 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 7,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 11144
Kommentar: