Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lommagölen, 101201 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1592
Kommentar: