Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Torpasjön, 074162 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6896
Kommentar: