Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2017
Mängd (ton): 14,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Båt Årstid:
Kostnad totalt: 14896
Kommentar: