Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Lindögölen, 101221 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 1569
Kommentar: