Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Björsbogölen, 098097 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 8,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 12552
Kommentar: