Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Stensjön, 074081 Budgetår: 2018
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6784
Kommentar: