Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101065, 06VAT101065 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 24,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 40800
Kommentar: