Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Bergasjön, 101122 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 4,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 6368
Kommentar: