Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 2,00 Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk
Metod: Flyg Årstid:
Kostnad totalt: 3392
Kommentar: