Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Planerad kalkning

Kalkningsobjekt: Englandssjöarna, 670067 Budgetår: 2019
Mängd (ton): 1,00 Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm
Metod: Fordon Årstid:
Kostnad totalt: 1301
Kommentar: